Att vara Rovswaiders medlems

 

  1. 1.       Medlemskap i rovswaiders beviljas årsvis av styrelsen om man erlägger fastställd årsavgift, vare sig om man är från Älvdalen eller andra orter. Medlemskort överlämnas i norra lekparken före tur.

 

  1. 2.       Mopedförsäkring kan man endast teckna om man är medlem i rovswaiders (se ovan) och är skriven i Dalarna och kör med Rovswaiders minst 2 gånger..

 

  1. 3.       Styrelsen förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar som ”är dumma”

 

  1. 4.       Medlemmmar ska äga veteranmoped tillverkad 1983 eller äldre, styrelsen kan göra vissa undantag.

 

  1. 5.       Medlemmen bör vara lugn och stabil till sinnet och ha tendenser till hjälpsamhet.

 

  1. 6.       Styrelsen kan utse hedermedlemmar som främjat föreningen.

 

  1. 7.       Nolltolerans

 

  1. 8.       Framföra fordonet på ett föredömligt, trafiksäkert och ej störande sätt.

 

  1. 9.       Agera välkommnande mot nya medlemmar och vara ett ansikte utåt för mopedkulturen.

 

  1. 10.   Medlemmar arbetar helt ideellt för klubbens överlevnad.